جستجوی "تغذیه بوقلمون" در مطالب ITPNews.com

 • میزان لیزین مورد نیاز برای بوقلمون مادّه

  ۹۵/۰۹/۱۳

 • ...مورد نیاز می تواند برای بهبود عملکرد و بازده لاشه بوقلمون در تولید گوشت موثر باشد. هدف مطالعه اخیر ارزیابی این امر است که آیا میزان لیزین قابل هضمی که کتاب های راهنمای ...

  ...طالعه، مناسب می باشد یا خیر. مطالعه بر روی 800 بوقلمون مادّه در هر مرحله، 800 بوقلمون مادّه بریتانیایی (British United Turkey)  ن...

  ...highlight">بوقلمون مادّه در هر مرحله، 800 بوقلمون مادّه بریتانیایی (British United Turkey)  نژاد ترکیب

 • مدیریت تغذیه
 • ITPNews

  مزایای استفاده از دی اکسید سیلیکون در جیرۀ غذایی بوقلمون

  ۹۴/۰۵/۳۱

 • ...استعمال مکمل خوراک دی اکسید سیلیکون در جیرۀ غذایی بوقلمون و تأثیر آن بر روی عملکرد ، سلامت و کیفیت فضولات حیوان تحقیق می کنند، اظهار داشتند استفاده از این مکمل در جیرۀ خ...

 • علمی
 • ITPNews

  مزایای کاهش کلسیم در رژیم خوراکی بوقلمون

  ۹۴/۰۱/۲۲

 • ...قیقاتی در رابطه با کاهش میزان کلسیم در جیرۀ غذایی بوقلمون ها انجام شده است.  آنها در این آزمایش و بررسی سطح کلسیم و فسفر موجود در رژیم خوراکی بوقلمون نر تجاری را به میزان 10 تا 40 درصد کاهش دادند. وزن پرنده ، ضریب تبدیل غذایی ، وزن لاشه ، سطح مواد معدنی مو...

  ...ح مواد معدنی موجود در درشت نی در این تحقیق بر روی بوقلمون نر با 20 هفته سن اندازه گیری شد. نتایج تحقیقات حاکی از آن بود که با کاهش متناسب سطح کلسیم و فسفر موجود در پایۀ ...

  ... کاهش متناسب سطح کلسیم و فسفر موجود در پایۀ خوراک بوقلمون تأثیر چشمگیری در وزن ، ضر

 • بین الملل
 • ITPNews

  اصول عملی و علمی پرورش بوقلمون

  ۹۳/۱۲/۰۴

 • ...دانند. اولین شخصی که به طور مکتوب در سال 1499 به بوقلمون اشاره کرده و در مورد آن بحث نموده است، پدروالونسونینو  می باشد. ضمنا او را اولین فردی می دانند که در س...

  ...او را اولین فردی می دانند که در سال 1500 میلادی بوقلمون را به اروپا برد. دلیل اساسی افزایش تولید و مصرف گوشت بوقلمون در اروپا و آمریکا ...

  ...ه اروپا برد. دلیل اساسی افزایش تولید و مصرف گوشت بوقلمون در اروپا و آمریکا چنین توجیه می گردد: گوشت بوقلمون از لحاظ چربی و کالری ...

  ...ر اروپا و آمریکا چنین توجیه می گردد: گوشت بوقلمون از لحاظ چربی و کالری فقی

 • مطالب ویژه مدیریت پرورش
 • بوقلمون

  ۹۳/۱۱/۲۶

 • ...از سرگرم کننده ترین کارها در امر پرورش طیور است. بوقلمون را بسادگی میتوان در واحدهای کوچک پرورش داد. بشرطی که امکانات و شرایط لازم برای این پرنده جالب تامین شود. عل...

  ... پرنده جالب تامین شود. علیرغم جاذبه ای که پرورش بوقلمون دارد طبیعت خاص این پرنده دشواری هائی در کار بوجود می آورد که خود خالی از لطف و جذابیت نیست. بوقلمون نسبت به بعضی بیماری ها بیش از سایر انواع طیور حساس است و بهتر آنست که پرورش بوقلمون<...

  ...ز سایر انواع طیور حساس است و بهتر آنست که پرورش بوقلمون همیشه جدا از پرورش سایر انواع طیور انجام شود. تاکید می شود نگهداری بوقلمون با...

  ...ایر انواع طیور انجام شود. تاکید می شود نگهداری بوقلمون با سایر پرندگان کار صحیحی نیست و همچنین نگهدا

 • مدیریت پرورش
 • نکاتی در مورد پرورش بوقلمون

  ۹۳/۱۱/۱۹

 • ...span> در سنین جوجگی، یکی از مشکل ترین مراحل پرورش بوقلمون است. بوقلمون های جوان نیز در مقابل عوامل بیماری‌زا کاملاً حساسند از این رو ...

  ...راوانی به آنها مبذول داشت. امروزه در اغلب کشورها، بوقلمون را بصورت تجارتی و به تعداد زیادی نگه داری می‌کنند و تعداد معدودی از شرکت های اصلاح نژادی، سویه های تجارتی ...

  ...، باید با تحت نظر گرفتن شرایط محیطی تمامی نیازهای بوقلمون را در نظر گرفت تا با تنظیم حرارت، تهویه، ب

 • مدیریت پرورش
 • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com