جستجوی "تعیین قیمت نهایی خوراک دام" در مطالب ITPNews.com

 • تعیین قیمت نهایی خوراک دام برای حمایت از تولیدکنندگان

  ۹۹/۰۳/۱۷

 • ...">دام کشور گفت: برای حمایت از تولیدکنندگان دام، طیور و آبزیان و دسترسی آنان به خوراک دام، براساس فرم...

  ...light">دام، طیور و آبزیان و دسترسی آنان به خوراک دام، براساس فرمول‌های موجود طیور، گاو شیری و گوشتی و آبزیان، قیمت نهایی فروش کارخانجات مشخص می‌شود.حسن عباسی معروفان افزود: اکنون ورودی نهاده‌ها و

  ...د.حسن عباسی معروفان افزود: اکنون ورودی نهاده‌ها و قیمت آن در کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان کشور مشخص ا...

  ...pan class="highlight">قیمت آن در کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان کشور مشخص است، اما محصول نهایی ب...

 • داخلی مطالب ویژه
 • Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com