جستجوی "تعطیلی تشکل ها" در مطالب ITPNews.com

 • ITPNews

  مصاحبه تصویری ”آنتن“/ تشکل، اتحادیه و تعاونی ها، حذف یا ادامه / با آقای مهندس مصطفوی

  ۹۶/۰۶/۲۵

 • ...ناس خبره صنعت مرغداری- مصاحبه ای داغ بر سر کارائی تشکل ها انجام دادیم-اهم موضوعاتی که در این مصاحبه مطرح شد به شرح زیر می باشد که پیشنهاد می کنیم صدا یا تصویر این مصاحبه...

  ...مشاهده یا بشنوید:- چرا این همه اتحادیه و تعاونی و تشکل داریم ؟- چرا بر سر مدیر شدن یا دبیر شدن تشکل ها لابی گری و ستیز می شود ؟- مدیران

  ...کل داریم ؟- چرا بر سر مدیر شدن یا دبیر شدن تشکل ها لابی گری و ستیز می شود ؟- مدیران تشکل ها آیا به فکر س

  ...">تشکل ها لابی گری و ستیز می شود ؟- مدیران تشکل ها آیا به فکر س

 • مطالب ویژه فیلم ها پادکست مرغداری و دامپروری
 • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com