جستجوی "تعداد دام سبک" در مطالب ITPNews.com

 • مرکز آمار ایران

  تعداد دام سبک کشور به ٣ / ٥٩ میلیون رأس رسید

  ۹۸/۰۷/۰۸

 • ...هریور ماه سال‌جاری در بهره‌برداری‌های پرورش‌دهنده دام سبک کشور متولد شده است که نسبت به ماه قبل به‌ترتیب ٥ / ٧٦ و ٩ / ٦١ درصد افزایش داشته...

  ...است.نتایج طرح آمارگیری اندازه‌گیری تغییرات ماهانه تعداد دام سبک، در شهریور ماه ١٣٩٨ نشان می‌دهد که

  ...">تعداد دام سبک، در شهریور ماه ١٣٩٨ نشان می‌دهد که تعداد گوسفند و بره موجود در سبک، در شهریور ماه ١٣٩٨ نشان می‌دهد که تعداد گوسفند و بره موجود در دامداری‌های کشــور ٩ / ٤٢ میلیون رأس و تعداد گوسفند و بره موجود در دامداری‌های کشــور ٩ / ٤٢ میلیون رأس و تعداد بز و بزغاله ٤ / ١٦ میلیون رأس بوده است که ن...

 • تحلیل مطالب ویژه
 • تعداد دام سبک کشور به ٦٠,١ میلیون رأس رسید

  ۹۸/۰۶/۱۰

 • ...">تعداد دام سبک موجود در بهره‌برداری‌های پرورش دهنده دام سبک کشور در ...

  ...">سبک موجود در بهره‌برداری‌های پرورش دهنده دام سبک کشور در مرداد ماه ١٣٩٨ با کاهش ٥,٣ درصدی نسبت به ماه قبل، به ٦٠.١ میلیون رأس رسی...

  ...سید.نتایج طرح آمارگیری اندازه‌گیری تغییرات ماهانه تعداد دام سبک، در مرداد ماه ١٣٩٨ نشان می‌دهد که

  ...">تعداد دام سبک، در مرداد ماه ١٣٩٨ نشان می‌دهد که تعداد گوسفند و بره موجود در سبک، در مرداد ماه ١٣٩٨ نشان می‌دهد که تعداد گوسفند و بره موجود در دامداری‌های کشــور ٤٣,٦ میلیون رأس و

 • داخلی مطالب ویژه
 • Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com