جستجوی "تشکل های تخمگذار" در مطالب ITPNews.com

 • ITPNews

  تشکل های مرغ تخمگذار و انفعال در فرهنگ سازی

  ۹۸/۰۸/۱۴

 • ...رید که مجموعه تشکل های چهارگانه تخم مرغ به اضافه اتحادیه سراسری مرغداران تخم گذار موسوم به «میهن»، روز جهانی تخم مرغ را در یکی از سالن

  ...وم به «میهن»، روز جهانی تخم مرغ را در یکی از سالن های اتاق بازرگانی در سکوت و بی خبری برگزار کردند و رسانه های تخصصی مرتبط که طی سال بدون ...

  ...ق بازرگانی در سکوت و بی خبری برگزار کردند و رسانه های تخصصی مرتبط که طی سال بدون کوچکترین حمایتی از سوی این تشکل ها یا وزارتخانه مقالات و ...

  ...ی مرتبط که طی سال بدون کوچکترین حمایتی از سوی این تشکل ها یا وزارتخانه مقالات و مطالب متعددی از مراکز مطالعاتی تحقیقاتی و دانشگاه های مرتب...

  ...مطالب متعددی از مراکز مطالعاتی تحقیقاتی و دانشگاه های مرتبط یا مجلات علمی خارجی ترجمه و با عکس و تفصیلات در سایت ها یا صفحات خود به صورت رنگی و با هزینه بسیار برای فرهنگ...

 • تحلیل مطالب ویژه
 • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com