جستجوی "ترخیص کنجاله سویا" در مطالب ITPNews.com

 • تسنیم

  ترخیص کنجاله سویا و دانه سویا بی اجازه، ممنوع

  ۹۸/۰۱/۲۰

 • ...کشاورزی گفت: با توجه به انحراف بوجود آمده در قیمت کنجاله سویا نسبت به قیمت‌های مصوب، مقرر شده است توزیع این محصول در شبکه تعریف شده و طبق ...

  ... ایران نوشت: با توجه به انحراف بوجود آمده در قیمت کنجاله سویا نسبت به قیمت‌های مصوب، مقرر گردیده است توزیع در شبکه تعریف شده و طبق دستورال...

  ...صورت پذیرد؛ لذا خواهشمند است دستور فرمایید هرگونه ترخیص کنجاله سویا و دانه سویا

  ...رخیص کنجاله سویا و دانه سویا منوط به ارائه تاییدیه

 • داخلی مطالب ویژه
 • Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com