جستجوی "تراکم استخوان" در مطالب ITPNews.com

  • آرشیو مقاله ITPNews

    چهار راه برای بهبود تراکم استخوان مرغ های تخم گذار

    ۹۵/۰۵/۰۷

  • ...عت تولید تخم مرغ با آن روبروست، رخداد زیاد شکستگی استخوان یا دفرمیته ی آن در سیستم های بیرون از قفس و درون قفس است. شکستگی استخوان ها تنها...

    ... در سیستم های بیرون از قفس و درون قفس است. شکستگی استخوان ها تنها نگرانی های رفاهی نیستند بلکه می توانند همچنین تاثیری منفی بر تولید تخم مرغ بگذارند.  مطالعه ه...

  • مطالب ویژه آناتومی
  • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com