جستجوی "تجارت خارجی" در مطالب ITPNews.com

 • ایلنا

  ۴۶۱.۵ میلیارد ریال ارزش مبادلات کالایی تعاونی‌های بخش کشاورزی در حوزه تجارت خارجی

  ۹۸/۰۶/۲۴

 • ...ایی ایران، طی گزارشی جامع آخرین وضعیت عملکرد حوزه تجارت خارجی اتحادیه‌های سراسری و استانی تعاونی روستایی کشور را تشریح کرد.وی ضمن تأکید بر...

  ... جهاد کشاورزی مبنی بر فعال نمودن هر چه بیشتر حوزه تجارت خارجی اتحادیه‌های تعاونی روستایی اظهار داشت: شناسایی مجاری بازار محور

  ...اونی روستایی اظهار داشت: شناسایی مجاری بازار محور خارجی شبکه و ارز

 • داخلی مطالب ویژه
 • Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com