جستجوی "تبدیل خوراکی" در مطالب ITPNews.com

 • بخش بین الملل ITPNews

  پیشرفت ژنتیکی و نحوه کسب اطلاعات در تبدیل خوراک

  ۹۷/۰۵/۲۵

 • ...ن پیش ،بهبود پیداکرده است اما این جوجه‌ها هنوز در تبدیل خوراک به گوشت ناکارآمد هستند. برای پرورش یک پرنده 7/2 کیلوگرمی، به 5/4 کیلوگرم خوراک نیاز است. این پرنده در طول ح...

  .../0 کیلوگرم خوراک را تنها به 45/0 کیلوگرم وزن زنده تبدیل می‌کند. باوجود پیشرفت‌ها در علم ژنتیک، هنوز راه زیادی مانده تا طیور بتوانند میزان بیشتری از انرژی و مواد مغذی موج...

  ...ری از انرژی و مواد مغذی موجود در خوراک را به گوشت تبدیل کنند.دیدگاه ساده در مورد تولید مؤثر مرغ گوشتی  4 مؤلفه زیر را شامل  می ش

 • مدیریت تغذیه مطالب ویژه ژنتیک و تولید مثل
 • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com