جستجوی "تایید سلامت مادر" در مطالب ITPNews.com

  • ایلنا

    تایید سلامت برای جوجه ریزی و کشتار مرغ ضروری است

    ۹۸/۰۶/۲۸

  • هرنوع جوجه‌ریزی و کشتار مرغ زنده در قزوین نیازمند تایید سلامت و ثبت در سیستم برخط اداره دامپزشکی استان است.رئیس اداره دامپزشکی شهرستان قزو...

    ... گواهی حمل بهداشتی در سیستم برخط دامپزشکی استان و تایید کشتار آن در کشتارگاه است که باید مورد توجه مرغداران استان قرار گیرد.مهدی جلوخانی با بیان اینکه صدور گواهی حمل بهد...

  • دامپزشکی مطالب ویژه
  • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com