جستجوی "تایید سلامت جوجه" در مطالب ITPNews.com

 • ایلنا

  تایید سلامت برای جوجه ریزی و کشتار مرغ ضروری است

  ۹۸/۰۶/۲۸

 • ...وجه‌ریزی و کشتار مرغ زنده در قزوین نیازمند تایید سلامت و ثبت در سیستم برخط اداره دامپزشکی استان است.رئیس اداره دامپزشکی شهرستان قزو...

  ...ره دامپزشکی شهرستان قزوین در این خصوص اظهار داشت: جوجه‌ریزی هر مرغداری در دوره بعدی نیازمند اخذ گواهی حمل بهداشتی در سیستم برخط دامپزشکی استان و ...

  ... گواهی حمل بهداشتی در سیستم برخط دامپزشکی استان و تایید کشتار آن در کشتارگاه است که باید مورد توجه مرغداران استان قرار گیرد.مهدی جلوخانی با بیان اینکه صدور گواهی حمل بهد...

  ...در اداره دامپزشکی است، اظهار داشت: این گواهی برای جوجه‌ریزی در دوره بعدی الزامی است که کلیه مراحل صدور آن از طریق سیستم

 • دامپزشکی مطالب ویژه
 • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com