جستجوی "تاسیسات مرغداری" در مطالب ITPNews.com

  • کاربرد مصالح ساختمانی جدید و نقش آن در بهبود عملکرد و کاهش هزینه ها

    ۹۳/۱۱/۰۵

  • ... ملاحظات فنی و اقتصادی در احداث سالن های نوین مرغداری: در چند دهه اخیر پیشرفت های قابل ملاحظه ای درعملکرد طیور، به ویژه جوجه های گوشتی صورت گرفته است که این امر ناش...

  • تاسیسات و تجهیزات
  • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com