جستجوی "تاسیس تشکل" در مطالب ITPNews.com

 • «تشکل باران» و مشکلات صنعت مرغداری

  ۹۴/۰۹/۱۶

 • ...شت به تولید رقابتی دریابند و بر این واقعیت که این تشکلها به غیر از یکی دو مورد تاکنون به جز جلسه نوردیهای بیانتها و ایفای نقش توپ در بازی های فوتبال میان خبرگزاریهای جنا...

 • تحلیل
 • ITPNews

  بدبینی مرغداران؛ زمینه ساز تشکل های نوظهور

  ۹۴/۰۹/۰۲

 • ...واقعیت را نشان می دهد که هر آنچه تا کنون به عنوان تشکل، اتحادیه و یا تعاونی در صنعت مرغداری کشور تشکیل و مشغول به فعالیت می باشد توان مدیریت و کارای لازم در سر و سامان د...

  ...عت و رفع مشکلات آن را نداشته است. هر چند تعدد این تشکل ها نیز دلیلی دیگر در عدم انسجام و هماهنگی تولید کنندگان در نظم دادن به تولید است اما  شاید بتوان مهم ترین عام...

 • تحلیل
 • Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com