جستجوی "بیوسکیوریتی" در مطالب ITPNews.com

 • ITPNews

  3 نکتۀ کلیدی برای حفظ بیوسکیوریتی در فارم های گوشتی

  ۹۸/۰۱/۰۲

 • ...هشِ ریسک احتمال ابتلا به بیماری ها بسیار ضروریست. بیوسکیوریتی بخش مهمی از یک مرغداری مدرن تلقی می شود، اما لازمۀ آن تعهد داشتن به یک برنامۀ مدیریتی است. خانوم دکتر Jenny...

  ... دانشگاه جورجیا در سمیناری که در رابطه با تولید ، بیوسکیوریتی و رفاه مرغ و تخم مرغ در ایالت تنسی برگزار شده بود دربارۀ اهمیت بیوسکیوریتی ک...

  ...تخم مرغ در ایالت تنسی برگزار شده بود دربارۀ اهمیت بیوسکیوریتی کاربردی و قابل اجرا صحبت کرد. وی اینگونه عنوان کرد که بیوسکیوریتی در مرغداری...

  ...ردی و قابل اجرا صحبت کرد. وی اینگونه عنوان کرد که بیوسکیوریتی در مرغداری شامل 3 مرحله می شود : پیشگ

 • بهداشت و بیماری مطالب ویژه
 • بخش بین الملل ITPNews

  بیوسکیوریتی برای گله های گاو

  ۹۶/۰۲/۲۱

 • ... فارم شما به گله وارد می شود را نیز در بر می گیرد.بیوسکیوریتی ارزانترین و موثرترین روش کنترل بیماری است زیرا واکسیناسیون نمی تواند بیماری را از بین ببرد و درماننیز فقط م...

 • مطالب ویژه مدیریت پرورش بهداشت و بیماری
 • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com