جستجوی "بیماری شترمرغ" در مطالب ITPNews.com

 • ایسنا

  شترمرغ‌هایی که به دلیل مشکلات مدیریتی و تغذیه‌ای تلف می‌شوند

  ۹۸/۰۶/۲۵

 • ...گفت: در پی گزارش شروع تلفات در یکی از مزارع پرورش شترمرغ در شهرستان قاینات، لاشه‌های شترمرغ به کلینیک مرجع شبکه دامپزشکی ارجاع و به منظور ...

  ...hlight">شترمرغ در شهرستان قاینات، لاشه‌های شترمرغ به کلینیک مرجع شبکه دامپزشکی ارجاع و به منظور بررسی بیشتر کالبدگشایی شد.کیانی اظهار کرد: در راستای نظارت بهداشتی...

  ...یانی اظهار کرد: در راستای نظارت بهداشتی و شناسایی بیماری طی مراجعه یکی از پرورش دهندگان شترمرغ در شهرستان که به طبق اظهارات با وجود سلامت ...

  ...ght">بیماری طی مراجعه یکی از پرورش دهندگان شترمرغ در شهرستان که به طبق اظهارات با وجود سلامت ظاهری گله دچار تلفات شده بود کارشناسی شبکه علاوه براخذ تاریخچه و علای...

  ...ذ تاریخچه و علایم بالینی در انتها بر روی لاشه‌های شترمرغ کالبدگشایی انجام داد و پس از عمل کالبدگشایی تصمیم بر تشخیص و درمان گرفت.وی افزود: پس از بررسی ‌ه

 • مطالب ویژه دامپزشکی
 • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com