جستجوی "بی ثباتی بازار" در مطالب ITPNews.com

  • موج

    خلف وعده دولت به مرغداران دلیل بی‌ثباتی بازار

    ۹۸/۰۲/۰۴

  • ...ا مواجه شدند و همه این موارد دست به دست هم داد تا بازار مرغ روند صعودی و پر نوسان خود را طی کند.قیمت مرغ طی ماه‌های اخیر از نوسان برخوردار بوده است، با توجه به افزایش قی...

  • تحلیل مطالب ویژه
  • Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com