جستجوی "بی تاثیر بودن تحریم درتامین نهاده" در مطالب ITPNews.com

  • صداو سیما

    بی تاثیر بودن تحریم ها در تامین نهاده و داروی دام و طیور

    ۹۸/۰۳/۲۹

  • ... class="highlight">تحریم ها مشکلی در تامین نهاده های دامی و اقلام دارویی نداریم.رئیس دامپزشکی کشور درنخستین گردهمایی مدیران کل دامپزشکی سراسر کشور در بروجرد گفت:ت...

  • مطالب ویژه داخلی
  • Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com