جستجوی "بی برنامگی دولت" در مطالب ITPNews.com

  • فصل تجارت

    برنامه ای برای جلوگیری از افزایش قیمت مرغ و نهاده های دامی نداریم

    ۹۸/۰۴/۱۲

  • ...د حجتی وزیر جهاد کشاورزی امروز در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران گفت: آمار تولید صنایع دامی در وضعیت خوبی قرار دارد و کمک های خوبی به تولید کنندگان صورت گرفته ا...

  • مطالب ویژه داخلی
  • Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com