جستجوی "بهداشت فارم" در مطالب ITPNews.com

  • آرشیو مقاله ITPNews

    آیا بیوسکیوریتی فارم شما به همان اندازه ای که فکر می کنید بالا است؟

    ۹۶/۰۷/۱۷

  • ...ن احتمال وجود دارد که سطح تطابق با امنیت زیستی در فارم شما – یا فارم های اطراف به اندازه استاندارد تعریف شده، بالا نباشد.تحقیقات نشان داده...

    ... نشان داده است که رعایت پروتکل های امنیت زیستی در فارم های طیور مشکلی در همه جهان است. به گفته دکتر ژان پیر ویانکور (Dr Jean-Pierre Vaillancourt)، استاد دانشکده دامپزشکی...

  • بهداشت و بیماری مطالب ویژه
  • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com