جستجوی "بهداشت جوجه کشی" در مطالب ITPNews.com

 • چک کردن جوجه ها و بهبود جوجه کشی ؛ اندازه گیری کیفیت جوجه

  ۹۵/۰۷/۲۹

 • ...ht">جوجه ها روز به روز به امری مهم در صنعت جوجه کشی تبدیل شده است. پرورش دهندگان باید جوجه هایی با ک...

  ...ght">کشی تبدیل شده است. پرورش دهندگان باید جوجه هایی با کیفیت مورد نظر مرغدار تولید کنند. این مقاله یه ارزیابی کیفیت جوجه ها بر اسا...

  ...نظر مرغدار تولید کنند. این مقاله یه ارزیابی کیفیت جوجه ها بر اساس مشخصات ظاهری پرها می پردازد. در بخش اول، این نویسنده به اصول پایه ای پرورش جوجه...

  ...زد. در بخش اول، این نویسنده به اصول پایه ای پرورش جوجه ؛ اعم از بررسی مشکلات مربوط به دوره انکوباسیون پرداخت .در حالی که در بخش دوم به تجزیه و تحلیل داده های ارائه شده م...

  ...حلیل داده های ارائه شده متمرکز شد. پوشش ی پر جوجه های یک روزه، شاخصی حیاتی برای کیفیت جامع جوجه بشمار می رود.  این مقاله به بررس...

 • جوجه کشی مطالب ویژه
 • فیزیولوژی توسعه آسیت (آب آوردگی شکم) در جوجه کشی به زبان ساده

  ۹۳/۱۱/۰۸

 • .../span> های با رشد سریع دیده شده و در نهایت به مرگ جوجه منجر می گردد و در حالت غیر پیشرفته و زمانی که جوجه تا زمان کشتار زنده باقی می ماند،...

  ...an> منجر می گردد و در حالت غیر پیشرفته و زمانی که جوجه تا زمان کشتار زنده باقی می ماند، کیفیت لاشه را به شدت کاهش می دهد. این بیماری در سطح جهان تلفات قابل توجهی به بار ...

  ...ماری در سطح جهان تلفات قابل توجهی به بار می آورد. جوجه های موجود در بازار امروزین برای رشد سریع سازش یافته اند. این جوجه ها در ضمن سرعت رش...

  ...ر بازار امروزین برای رشد سریع سازش یافته اند. این جوجه ها در ضمن سرعت رشد، غذای کمتری هم مصرف می نمایند. سرعت رشد جوجه ها در دهه های گذشته...

  ... سرعت رشد، غذای کمتری هم مصرف می نمایند. سرعت رشد جوجه ها در دهه های گذشته به سرعت افزایش یافته و مدت زمان لازم برای رسیدن به وزن مشخص کشتار آن ها کاهش یافته است. تولید ...

 • بهداشت و بیماری
 • کاهش ضایعات جوجه کشی در آب و هوای گرم

  ۹۳/۱۱/۰۴

 • ...دیریت کارخانه جوجه کشی به دلیل حساسیت تخم مرغ، جنین، انکوباسیون، نظارت بر محیط و تجهیزات کارخانه جوجه

  ...جنین، انکوباسیون، نظارت بر محیط و تجهیزات کارخانه جوجه کشی کار بسیار حساس محسوب می شود با وجودی که عملکرد کارخانه های جوجه کشی در مناطق مختلف از محلی به محل دیگر فرق می کند اما در کشورهای در حال توسعه ای که...

  ...مواجه می شویم. در بسیاری از موارد میانگین ضایعات جوجه کشی به علت مرگ و میر جنین در طول مراحل مختلف انکوباسیون از 10 درصد تجاوز می کند در ...

 • مطالب ویژه جوجه کشی
 • ارتقاء سلامتی جوجه ها با مدیریت بهداشت و واکسیناسیون در کارخانه های جوجه کشی

  ۹۳/۱۱/۰۱

 • ...آیند واکسیناسیون بطور صحیح و اصولی در کارخانه های جوجه کشی انجام شود، مزایای فراوانی در پی دارد که در سرتاس زنجیره تولید محسوس خواهد بود. ...

  ...است که صرفا واکسیناسیون کافی نیست بلکه رعایت اصول بهداشتی و استانداردهای متعارف در این زمینه نیز بسیار مهم است. انجام واکسیناسیون زود هنگام در کارخانه های جوجه کشی طبیعی است که اثرات مبتنی در سلامتی و کیفیت جوجه ...

  .../span> طبیعی است که اثرات مبتنی در سلامتی و کیفیت جوجه ها خواهد داشت و در دهه های اخیر این کار به نحو مطلوبی صورت می گیرد. همانطور که می دانید کارخانه های جوجه کشی محیط مناسب و ایده الی برای تخم مرغ هایی است که باید تحت شرایط

 • مطالب ویژه جوجه کشی
 • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com