جستجوی "بهبود مدیریت گله های شیری" در مطالب ITPNews.com

 • نا امنی اقتصادی در کسب و کار تامین مرغ

  ۹۵/۰۶/۲۸

 • ...ass="highlight">های دشوار اقتصادی، تصمیمات مدیریتی صحیح ضروری است و می تواند برای باقی ماندن در عرصه تجارت گاو تاثیرگذار باشد. پیشرفت یا پسرفت دو انتخاب متفاوت ا...

  ...د. هدف از این بحث دانستن این امر است که چه هزینه هایی باید پرداخت شود و در پرداخت چه هزینه هایی باید صرفه جویی شود. برای تولیدکنندگان پاس...

  ...>هایی باید پرداخت شود و در پرداخت چه هزینه هایی باید صرفه جویی شود. برای تولیدکنندگان پاسخی ساده یا فرمولی جادویی در رابطه با این پرسش وجود

 • بین الملل
 • صدور اولین مجوز تأسیس مرکز خدمات بهبود مدیریت گله های شیری در کشور

  ۹۳/۰۹/۱۷

 • ...میته مرکزی DHI و صدور اولین مجوز تأسیس مرکز خدمات بهبود مدیریت گله های شیر د...

  ...هبود مدیریت گله های شیر در کشور خبر داد. مهندس ملاصالحی رئیس مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی گفت: در راستای تحقق بخشیدن به سیاست های دولت تدبیر و امید و بهره گیری...

  ... تولیدات دامی گفت: در راستای تحقق بخشیدن به سیاست های دولت تدبیر و امید و بهره گیری از دانش فنی و تجارب نخبگان و فرهیختگان، کمیته بهبود

  ...یری از دانش فنی و تجارب نخبگان و فرهیختگان، کمیته بهبود مدیریت گله های

 • داخلی
 • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com