جستجوی "بهبود جوجه‌ریزی" در مطالب ITPNews.com

 • ایرنا

  طرح بهبود جوجه‌ریزی در خراسان رضوی آغاز شد

  ۹۹/۰۷/۰۵

 • ...م ابریشم سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: طرح بهبود جوجه‌ریزی با هدف حمایت از تولیدکنندگان در این بخش به ابتکار این استان آغاز شد. محم...

  ...دی یعقوب‌زاده افزود: با اجرای این طرح قبل از آغاز جوجه‌ریزی هر واحد، نهاده مورد نیاز ۱۵ روز تامین و در اختیار تولیدکننده قرار می‌گیرد.وی ادامه داد:  تا قبل از این ا...

  ...وجه‌ریز مشکلاتی را به همراه داشت اما با اجرای طرح بهبود که مورد توجه کشور نیز قرار گرفته است به ازای هر قطعه جوجه معادل ن

 • مطالب ویژه داخلی
 • Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com