جستجوی "بزرگترین تولیدکننده گوشت مرغ" در مطالب ITPNews.com

 • دانشجو

  آمریکا بزرگترین تولیدکننده گوشت طیور و چین بزرگترین تولیدکننده تخم‌مرغ در جهان است

  ۹۹/۰۶/۱۵

 • ...متحدۀ آمریکا با سهم ۱۸ درصدی از تولید جهانی طیور، بزرگترین تولیدکنندۀ گوشت طیور در جهان است؛ پس از این کشور، چین، برزیل و روسیه قرار دارند...

  ...span class="highlight">بزرگترین تولیدکنندۀ گوشت طیور در جهان است؛ پس از این کشور، چین، برزیل و روسیه قرار دارند. در زمینۀ تولید تخم‌مرغ

  ...چین، برزیل و روسیه قرار دارند. در زمینۀ تولید تخم‌مرغ نیز چین با سهم ۴۲ درصدی از تولید جهانی، بزرگترین تولیدکنندۀ تخم‌بزرگترین تولیدکنندۀ تخم‌مرغ در جهان است. این کشور را ایالات متحده (با ۷ درصد) و هند (با ...

  ... class="highlight">بزرگترین تولیدکنندۀ تخم‌مرغ در جهان است. این کشور را ایالات متحده (با ۷ درصد) و هند (با ۶ درصد) تولید جهانی تعقیب می‌کنند. آسیا با بیش از ۶۰ در...

 • بین الملل مطالب ویژه
 • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com