جستجوی "برنامه ریزی صادرات" در مطالب ITPNews.com

 • ایرنا

  لزوم برنامه ریزی صادرات گوشت مرغ برای سمنانی ها

  ۹۷/۰۷/۱۱

 • ...اردهای تولید مرغ برای ورود به بازار جهانی و توسعه صادرات، در این بخش برنامه داشته باشند.سید حسن میرعماد افزود: بیش از 70 درصد از مرغ تولید...

  ...صادرات، در این بخش برنامه داشته باشند.سید حسن میرعماد افزود: بیش از 70 درصد از مرغ تولیدی درسمنان به دیگر استان های کشور ارسال و تنها 30 د...

  ...ی رقابت کرد.میرعماد ادامه داد: وزن استاندارد برای صادرات مرغ در بازار منطقه بین یک تا یک کیلو و 400 گرم است که باید مرغ

 • داخلی مطالب ویژه
 • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com