جستجوی "بازار غیررسمی نهاده" در مطالب ITPNews.com

 • ایلنا

  اولویت با بازار غیررسمی نهاده هاست نه بازار رسمی

  ۹۹/۰۷/۰۵

 • ...، طیور و آبزیان گفت: با توجه به کمبود و کاهش عرضه نهاده‌های دامی در کشور متاسفانه بازار غیر رسمی به بازار ر...

  ...highlight">نهاده‌های دامی در کشور متاسفانه بازار غیر رسمی به بازار رسمی ارجحیت پیدا کرده و فعالان اقتصادی ن...

  ...زار رسمی ارجحیت پیدا کرده و فعالان اقتصادی نهاده‌های دامی مورد نیاز را با قیمت مصوب دریافت نمی‌کنند و همه این موارد منجر می‌شود محصولات پروتئینی تولیدی بیش از قیم...

  ...ئینی تولیدی بیش از قیمت مصوب سازمان حمایت و تنظیم بازار کشور باشد و در بازار به فروش برسد.مجید موافق قدیری در رابطه با تاثیر قیمت

  ...pan class="highlight">بازار کشور باشد و در بازار به فروش برسد.مجید موافق قدیری در رابطه با تاثیر قیمت نهاده‌های مانند خوراک دام بر ...

 • مطالب ویژه داخلی
 • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com