جستجوی "بازار آزاد جوجه بوقلمون" در مطالب ITPNews.com

 • ITPNews

  پنجاه هزارتومان نرخ آزاد جوجه بوقلمون

  ۹۸/۰۷/۱۸

 • ...یکه قیمت رسمی جوجه بوقلمون  نسبت به نژاد مختلف بیست ودوهزار تا سی هزارتومان است در بازار غیر رسمی به پ...

  ...به نژاد مختلف بیست ودوهزار تا سی هزارتومان است در بازار غیر رسمی به پنجاه هزارتومان وگاهی بالاتر فروخته میشودپرورش دهندگان از وضعیت آشفته و نابسامان حاکم برقیمت

  ...ورش دهندگان از وضعیت آشفته و نابسامان حاکم برقیمت جوجه گوشتی بوقلمون نگران وگله مند هستند و معتقدند برخی دارندگان مرغ مادر، جوجه را در انحصار و در بازار آزاد به قیمت دلخواه بفروش می...

  ...n class="highlight">جوجه را در انحصار و در بازار آزاد به قیمت دلخواه بفروش میرسانند .با این وجود از صاحبان سرمایه برای سرمایه گذاری...

 • مطالب ویژه تحلیل
 • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com