جستجوی "اهمیت کشتارگاه" در مطالب ITPNews.com

  • ایرنا

    فعالیت کشتارگاه‌های طیور شاه کلید موفقیت در توسعه صنعت مرغداری است

    ۹۹/۱۰/۱۰

  • ...فع موانع موجود بر سر راه فعالیت و راه‌اندازی مجدد کشتارگاه‌های طیور در استان ضروری و از جمله مهمترین راهکارهای موجود برای موفقیت و توسعه صنعت مرغداری در استان است.دکتر م...

    ...مرغداری در استان است.دکتر مهدی حسینی در بازدید از کشتارگاه طیور زاهدان با هدف کنترل مراحل کار و بررسی مشکلات موجود اظهارداشت: با توجه به ایجاد تحولات چشمگیر و گسترش ارتب...

  • مطالب ویژه تحلیل
  • Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com