جستجوی "انحصار در جوجه بوقلمون" در مطالب ITPNews.com

 • خانه ملت

  مسیر تخصیص جوجه یک روزه بوقلمون شفاف شود

  ۹۸/۰۹/۳۰

 • ...تخصیص جوجه یک روزه بوقلمون با توجه به وارداتی بودن آن شفاف باشد تا به دست افراد واجد شرایط برسدنظر افضلی عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طب...

  ... محیط زیست مجلس شورای اسلامی، در خصوص کمبود تخصیص جوجه یک روزه بوقلمون به تولیدکنندگان، گفت: یکی از مشکلات اساسی ما این است که نهاده‌ها و ...

  ...شکلات اساسی ما این است که نهاده‌ها و به صورت مثال جوجه یک روزه بوقلمون در مسیر اصلی و دولتی یافت نمی‌شود اما می‌توان آن را در بازار آزاد ب...

  ...لس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید مسیر تخصیص جوجه یک روزه بوقلمون با

 • تحلیل مطالب ویژه
 • ITPNews

  پنجاه هزارتومان نرخ آزاد جوجه بوقلمون

  ۹۸/۰۷/۱۸

 • ...یکه قیمت رسمی جوجه بوقلمون  نسبت به نژاد مختلف بیست ودوهزار تا سی هزارتومان است در بازار غیر رسمی به پنجاه هزارتومان وگاهی بالاتر فرو...

  ...ورش دهندگان از وضعیت آشفته و نابسامان حاکم برقیمت جوجه گوشتی بوقلمون نگران وگله مند هستند و معتقدند برخی دارندگان مرغ مادر، جوجه را در انحصار و در بازار آزاد به قیمت دلخواه بفروش میرسانند .با این وجود از صاحبان س...

  ...د از صاحبان سرمایه برای سرمایه گذاری در بخش تولید جوجه بوقلمون گوشتی و ایجاد مزارع مرغ مادر دعوت می کنند.به گفته پرورش دهندگان

  ...مزارع مرغ مادر دعوت می کنند.به گفته پرورش دهندگان بوقلمون گوشتی : سرمایه گذاری در این بخش سودآور و اقتصادیست .با توجه

 • مطالب ویژه تحلیل
 • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com