جستجوی "انجمن مرغداران" در مطالب ITPNews.com

  • ادعای انجمن مرغداران؛ قیمت تمام شده مرغ ۱۳۵۰۰ تومان است

    ۹۸/۰۳/۲۰

  • ...س کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی گفت:با در نظر گرفتن فاکتورها و مولفه های موثر برتولید،قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده حدود ۹ هزار و ۵۰۰ تومان و...

    ...و ۵۰۰ تومان است.حبیب اسدالله نژاد نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی کشوراظهار کرد:بر اساس آنالیز تصویب شده در جلسه کارگروه برنامه ...

  • مطالب ویژه داخلی
  • Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com