جستجوی "انجمن جوجه یکروزه" در مطالب ITPNews.com

 • ITPNews

  رکوردهای حضور و آراء شکسته شد

  ۹۷/۰۴/۱۷

 • ...ت هیئت مدیره انجمن جوجه یکروزه کل کشور برگزار شد اما چه انتخاباتی ...!!!؟معمولا انتخابات و جلسات

  ...د اما چه انتخاباتی ...!!!؟معمولا انتخابات و جلسات انجمن جوجه یکروزه در جلسه اول ختم به برگزاری و رسمیت یافت...

  ...>انجمن جوجه یکروزه در جلسه اول ختم به برگزاری و رسمیت یافتن نمی شد و باوری در دل هر شرکت کننده ای ایجاد شده یا بهتر است بگوییم ایجا...

  ...دگان و رای دهندگان در تاریخ برگزاری جلسات و مجامع انجمن جوجه یکروزه و آن هم در دور اول بی سابقه و شاید هم ت...

  ...>انجمن جوجه یکروزه و آن هم در دور اول بی سابقه و شاید هم تکراری نشدنی بود.جلسه انتخابات این دوره انجمن

 • اخبار شرکت ها مطالب ویژه گالری تصاویر
 • ITPNews

  مجمع فوق العاده انجمن جوجه یکروزه با کمترین حاشیه برگزار و اعضاء هیات مدیره انتخاب شدند

  ۹۴/۰۴/۳۱

 • مجمع عمومی سالیانه نوبت دوم و نوبت اول فوق العاده انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه با استقبال قابل توجه اعضاء...

  ...انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه با استقبال قابل توجه اعضاء سراسر کشور در روز پایانی تیر ماه برگزار شد. این ...

  ...ی حدود 360 عضو فعال و تولیدکننده می باشد که تمامی جوجه مورد نیاز صنعت مرغداری کشور توسط همین تعداد از اعضاء به مرغداران گوشتی عرضه می شود، تولید ماهانه آنان به بیش از 11...

  ...ولید ماهانه آنان به بیش از 110 تا 120 میلیون قطعه جوجه یکروزه در ماه بالغ می شود و این در حالی است که در صورت تقاضا از سوی مرغداران گوشتی ...

  ... گوشتی و شرایط کشش بازار امکان تولید میزان بیشتری جوجه یکروزه و عرض

 • اخبار شرکت ها
 • Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com