جستجوی "انجمن توزیع کنندگان نهاده‌های دام وطیور" در مطالب ITPNews.com

 • ITPNews

  آغاز به کار انجمن توزیع کنندگان نهاده‌های دام وطیور

  ۹۸/۰۳/۲۳

 • ...اعضاء برگزار شد که تمامی اعضاء به اهمیت وجود حلقه توزیع نهاده ها در زنجیره تولید مواد پروتئینی مانند مرغ، گوشت قرمز، شیر و ماهی تأکید دارند.ایدۀ تشکیل انجمن توزیع کنندگان عمده نهادهای ...

  ...انجمن توزیع کنندگان عمده نهادهای دام و طیور و آبزیان با هدف هویت بخشی به امر

  ...pan class="highlight">کنندگان عمده نهادهای دام و طیور و آبزیان با هدف هویت بخشی به امر توزیع نهاده، دفاع از منافع صنفی، ایجاد وحدت ...

  ...ام و طیور و آبزیان با هدف هویت بخشی به امر توزیع نهاده، دفاع از منافع صنفی، ایجاد وحدت رویه و برطرف کردن دغدغه های دولت و ارگانهای ذیربط در ایجاد کانال

 • داخلی مطالب ویژه
 • Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com