جستجوی "انتقال ذرت آلوده" در مطالب ITPNews.com

 • تسنیم

  بارگیری محموله ۱۰ هزار تنی ذرت آلوده برزیلی برای صادرات به فیلیپین

  ۹۸/۰۷/۰۳

 • ...بارگیری محموله ذرت آلوده در گمرک مانده برای صادرات به کشور فیلیپین خبر داد.قسوریان جهرمی با اشاره به پیگیریها برای تعیین تکلیف محموله 140 ...

  ... به پیگیریها برای تعیین تکلیف محموله 140 هزار تنی ذرت آلوده  در انبارهای گمرک بندر امام خمینی خوزستان گفت: با نظارتهای صورت گرفته در ...

  ... کمیسیون اصل 90 و وزارت اقتصاد تعیین تکلیف محموله ذرت آلوده وارد شده از کشور برزیل در مراحل پایانی قرار گرفته است. به گفته قسوریان جه...

  ...ار واگذار شده و در هفته آتی محموله 10 هزار تنی از ذرتهای مذکور به کشور فیلیپین صادر خواهد شد.رئیس سازمان اموال تملیکی تاکید کرد، پیش از

 • مطالب ویژه داخلی
 • Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com