جستجوی "امنیت زیستی" در مطالب ITPNews.com

 • بخش بین الملل ITPNews

  چک لیستی از اقدامات کاربردی امنیت زیستی در برابر آنفلوانزای پرندگان

  ۹۶/۱۰/۱۶

 • ...ن بین المللی تخم مرغ، چک لیستی از اقدامات کاربردی امنیت زیستی را برای کمک به تولیدکنندگان، در جهت جلوگیری از شیوع آنفلوانزا، پیشنهاد کرده ...

  ...ه بین المللی تخم مرغ، چک لیستی از اقدامات کاربردی امنیت زیستی را تهیه نموده اند که برای کمک به توسعه کار تولیدکنندگان تخم مرغ و بهبود کلی ...

  ...به توسعه کار تولیدکنندگان تخم مرغ و بهبود کلی سطح امنیت زیستی آن ها، طراحی شده است. کارشناسان این کمیته، شامل دانشمندان، دامپزشکان و دیگر ...

 • بین الملل مطالب ویژه
 • آرشیو مقاله ITPNews

  آیا بیوسکیوریتی فارم شما به همان اندازه ای که فکر می کنید بالا است؟

  ۹۶/۰۷/۱۷

 • ...ان انطباق با امنیت زیستی در فارم های طیور در سراسر جهان پایین تر از سطح متوسط است و چه کاری در این زمینه باید صورت بگیرد؟ فارغ از آنکه در ...

  ...دگی می کنید، این احتمال وجود دارد که سطح تطابق با امنیت زیستی در فارم شما – یا فارم های اطراف به اندازه استاندارد تعریف شده، بالا نباشد.تح...

  ...ا نباشد.تحقیقات نشان داده است که رعایت پروتکل های امنیت زیستی در فارم های طیور مشکلی در همه جهان است. به گفته دکتر ژان پیر ویانکور (Dr Jea...

 • بهداشت و بیماری مطالب ویژه
 • نکات کلیدی در پرورش طیور ( امنیت زیستی)

  ۸۸/۰۷/۰۸

 • ...صنعت مرغداری خواهد شد . بدین منظور استفاده از روش امنیت زی

 • مدیریت پرورش
 • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com