جستجوی "اقلام پر مصرف" در مطالب ITPNews.com

  • ایسنا

    نظر وزیر صنعت درباره نرخ‌گذاری اقلام پرمصرف

    ۹۸/۰۱/۲۴

  • ... نرخ گذاری اقلام پرمصرفی مانند مرغ گفت: نرخ‌گذاری این گونه اقلام خوراکی با نظارت تنظیم بازار است؛ به گونه‌ا...

    ...t">مصرفی مانند مرغ گفت: نرخ‌گذاری این گونه اقلام خوراکی با نظارت تنظیم بازار است؛ به گونه‌ای که سه ضلع تولید کننده، فروشنده و خریدار متضرر نشوند و قیمت در حد متعا...

  • داخلی مطالب ویژه
  • Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com