جستجوی "افزایش قیمت نهاده‌ها" در مطالب ITPNews.com

 • راه دانا

  افزایش قیمت مرغ به دلیل افزایش قیمت نهاده‌ صحت ندارد

  ۹۹/۱۱/۰۷

 • ... اوسطی گفت: افزایش قیمت مرغ به دلیل افزایش قیمت نهاد...

  ...مرغ به دلیل افزایش قیمت نهاده‌های دام و طیور صحت ندارد بلکه نهاده به مقدار کافی در داخل کشور موجود است.پروی...

  ...میسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس، اظهار داشت: افزایش قیمت مرغ به دلیل افزایش قی...

  ...> قیمت مرغ به دلیل افزایش قیمت نهاده‌های دام و طیور صحت ندارد بلکه نهاده به ...

  ...افزایش قیمت نهاده‌های دام و طیور صحت ندارد بلکه نهاده به مقدار کافی در داخل کشور موجود است.عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجل...

 • داخلی مطالب ویژه
 • ایسنا

  با افزایش قیمت نهاده‌ها نباید انتظار ثبات قیمت لبنیات را داشت

  ۹۹/۰۹/۰۹

 • ...ه پرداخت کند، گفت: امسال به دلیل شرایط کشور، دولت قیمت ذرت، سویا و جو را دو بار افزایش داد، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که شیر و لبنیات ...

  ...="highlight">قیمت ذرت، سویا و جو را دو بار افزایش داد، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که شیر و لبنیات گران نشود.حسین ایراندوست، درباره افزا...

  ... که شیر و لبنیات گران نشود.حسین ایراندوست، درباره افزایش قیمت دوباره لبنیات، اظهار کرد: در یکصد و سیزدهمین جلسه ستاد تنظیم بازار مورخ ۹۹/۸...

  ...بی درب گاوداری‌ها ۴۵۰۰ تومان عرضه شود و متناسب با افزایش هر یک دهم چربی، ۶۰ تومان بر قیمت شیر اضافه می شود.وی افزود: براساس این نرخ شیر، <...

  ...hlight">افزایش هر یک دهم چربی، ۶۰ تومان بر قیمت شیر اضافه می شود.وی افزود: براساس این نرخ شیر، قیمت لبنیات مشخص ش

 • داخلی مطالب ویژه
 • Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com