جستجوی "اعتراض به واردات" در مطالب ITPNews.com

  • صداو سیما

    اعتراض دامداران آلمانی به دولت این کشور

    ۹۸/۰۶/۲۵

  • ...دند: اگر دولت برای تولید پشم گوسفند یارانه ندهد و واردات ادامه یابد، تولید پشم در آلمان به خطر می افتد

  • مطالب ویژه فیلم ها
  • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com