جستجوی "اختلاف قیمت نهاده" در مطالب ITPNews.com

  • باشگاه خبرنگاران جوان

    اختلاف ۱۰ درصدی قیمت مصوب نهاده‌ها با بازار آزاد

    ۹۸/۰۵/۱۳

  • ... ناشی از تنش‌های گرمایی، ازدیاد تلفات و افت کیفیت نهاده‌های دامی را از جمل

  • مطالب ویژه تحلیل
  • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com