جستجوی "اتحادیه مرغداران گیلان" در مطالب ITPNews.com

 • ایسنا

  حساسیت به قیمت مرغ خیلی عجیب است

  ۹۷/۰۵/۲۴

 • ...نجمن صنفی مرغداران گیلان گفت: اتحادیه مرغداران و جهاد در حق اتحادیه مرغداران و جهاد در حق مرغداران جفا می‌کنند.حبیب اسدالله نژاد گفت: وضعیت مرغداران و جهاد در حق مرغداران جفا می‌کنند.حبیب اسدالله نژاد گفت: وضعیت مرغداران استان

  ...ن جفا می‌کنند.حبیب اسدالله نژاد گفت: وضعیت مرغداران استان گیلان به واسطه زیان‌های متوالی کاملا بحرانی است و اکثر آنها یا به ناچار و...

 • داخلی مطالب ویژه
 • کاهش دوباره قیمت صنعت مرغداری را فلج می کند

  ۸۸/۰۹/۲۲

 • ...یره اتحادیه تعاونی مرغداران گیلان گفت: کاهش دوباره قیمت صنعت مرغداری را فلج می کند که باید مسئولان به این م...

  ... کاهش یافته، افزود: متاسفانه بیماری طیور در استان گیلان نیز بسیاری از مرغداران را درگیر کرده و نرم متوسط تلفات در این استان که حدود 3.2 در...

  ...span class="highlight">گیلان نیز بسیاری از مرغداران را درگیر کرده و نرم متوسط تلفات در این استان که حدود 3.2 درصد بوده به شدت افزایش یافته است.وی ادامه داد: تلفات...

  ...ه است.وی ادامه داد: تلفات و بیماری ضمن مجبور کردن مرغداران به استفاده از آنتی بیوتیکها که بسیار گران است بر ضریب تبدیل، تاثیر مستقیم داشته

 • تحلیل
 • انتقاد شدید اتحادیه تعاونی مرغداران گیلان از امور دام کشور‌

  ۸۸/۰۹/۱۰

 • ...یره اتحادیه تعاونی مرغداران گیلان از معاونت بازرگانی شرکت پشتیبانی امور دام کشور به دلیل ابلاغ توزیع مرغ من...

 • داخلی
 • Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com