جستجوی "ابعاد تخم مرغ" در مطالب ITPNews.com

 • ITPNews

  بهینه سازی اندازۀ تخم مرغ در مرغ های تخمگذار تجاری

  ۹۸/۰۱/۱۱

 • ...م از انواع مرغ های تخمگذار تجاری سایز تخم مرغ مخصوص خود را دارند و در این می...

  ...تخمگذار تجاری سایز تخم مرغ مخصوص خود را دارند و در این میان محیط نقش مهمی در ارائۀ سایز و اندازۀ

  ... در این میان محیط نقش مهمی در ارائۀ سایز و اندازۀ تخم مرغ ایفا می کند. ژنتیک ، کنترل وزن ، تغذیه و برنامه های نوردهی 4 عامل تأثیرگذار در س...

  ...غذیه و برنامه های نوردهی 4 عامل تأثیرگذار در سایز تخم مرغ هستند و ابزار مفیدی برای تولیدکننده محسوب می شوند تا به کمک آنها بهترین بازدهی ر...

  ... را به بازار داشته باشد. 4 عامل تأثیرگذار در سایز تخم مرغ 1-ژنتیک شرکت Hy-Line بر پایۀ ژنتیک کار می کند تا مرغ

 • محصولات دام وطیور مطالب ویژه
 • Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com