جستجوی "آنزیم" در مطالب ITPNews.com

 • آرشیو مقاله ITPNews

  افزایش تولید شیر از طریق آنزیم هایی با فیبر کاهش یافته

  ۹۶/۰۴/۰۳

 • ...بر یافته تغذیه شده اند متناقض بوده است. موثر بودن آنزیم های کاهش فیبر یافته برای بهبود تولید شیر تنها در سی درصد مطالعات بررسی شده است؛ با این حال، هشت آزمایش نتایج مثبت...

  ...فته است، افزایش متوسط تولید شیر به دلیل اضافه شدن آنزیم 5.5 پوند در هر روز بوده (به 2.6 تا 13.9 پوند در روز رسیده است)؛ زمانی که گاوها با آنزیم

  ...تا 13.9 پوند در روز رسیده است)؛ زمانی که گاوها با آنزیم های کاهش فیبر یافته تغذیه شده اند، هیچ کدام از این آزمایش ها کاهش تولید شیر را نشان نمی دهد. با این حال، واکنش و ...

 • مدیریت پرورش
 • ارزیابی اثرات استفاده از آنزیم‌های تجاری بر عملکرد جوجه‌های گوشتی

  ۹۱/۰۵/۰۲

 • ... آزمایش به منظور ارزیابی اثرات استفاده از سه آنزیم تجاری سافیزیم، کمبو و

 • مدیریت تغذیه
 • صنعت مرغداری

  کاربرد های زئولیت ها ( آنزیمت ها ) در پرورش طیور

  ۸۸/۱۰/۰۸

 • ... صورت مذاب و در حال جوشش در می آیند. زئولیت های ( آنزیمتها ) مصنوعی و طبیعی یکی از سنگ های معدنی و صناعی بسیارپرفایده و سود آور محسوب می شود که سالانه میلیون ها دلار را ...

 • سایر دانستنی ها
 • کاربرد آنزیمها در تغذیه طیور

  ۸۸/۰۲/۰۹

 • ...صوص طیور انجام گرفته و در این تحقیقات عملکرد مثبت آنزیمها در رابطه با افزایش انرژی و قابلیت هضم قندها و پروتئین جیره مورد ارزیابی قرار گرفته است. طبق گزارشات، اکثر محقق...

  ... است. طبق گزارشات، اکثر محققین معتقدند که افزودن آنزیم به جیره غذایی طیور، باعث اثرات ذیل خواهد شد: 1) بالابردن قابلیت هضم 2) پایین آوردن هزینه دان 3) بهبود در وضعیت...

  ...ریق کاهش مواد آلی دفع شده از دیدگاه فیزیولوژیکی، آنزیمها پروتئینهای فعالی هستند که بعنوان کاتالیزور

 • مدیریت تغذیه
 • آنزیمهای مورد استفاده در صنعت طیور

  ۸۸/۰۱/۲۶

 • ...کی از حاملهای مهم انرژی در گیاهان می باشد . سیستم آنزیمی پرندگان بطور معمول این مولکولها را به قندهای ساده ای می شکند که بعداً جذب می شوند . پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای...

 • مدیریت تغذیه
 • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com