جستجوی "آموزش دامپروری" در مطالب ITPNews.com

  • کردستان بستری برای توسعه دامپروری

    ۹۹/۱۰/۲۴

  • ...هی مناسب و سایر مواهب طبیعی باعث شده تا کشاورزی و دامپروری کردستان مقابل صنعت حرفی برای گفتن داشته باشد.طبیعی‌ترین بستری که باعث شده تا شغل بیشتر ساکنان روستاهای کردستان...

  • مطالب ویژه تحلیل
  • Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com