جستجوی "آمار دامداری ها" در مطالب ITPNews.com

 • تعداد دام سبک کشور به ٦٠,١ میلیون رأس رسید

  ۹۸/۰۶/۱۰

 • ...سبت به ماه قبل، به ٦٠.١ میلیون رأس رسید.نتایج طرح آمارگیری اندازه‌گیری تغییرات ماهانه تعداد دام سبک، در مرداد ماه ١٣٩٨ نشان می‌دهد که تعداد گوسفند و بره موجود در

  ...ه ١٣٩٨ نشان می‌دهد که تعداد گوسفند و بره موجود در دامداری‌های کشــور ٤٣,٦ میلیون رأس و تعداد بز و بزغاله ١٦,٥ میلیون رأس بوده است که نسبت به ماه قبل به‌ترتیب  ٦ و ٣...

  ...٣,٦درصد کاهش یافته است.طبق یافته‌های دیگر این طرح آمارگیری، تعداد ٢٣٢ هزار رأس بره و ٢١٨ هزار رأس بزغاله در این ماه در بهره‌برداری‌های پرورش‌دهنده دام سبک کشور متولد شد

 • داخلی مطالب ویژه
 • ایرنا

  افزایش 43.2 درصدی تورم تولید در گاوداری های صنعتی در بهار امسال

  ۹۶/۰۵/۱۱

 • ... (زمستان 95) 43.2 درصد افزایش را نشان می دهد.مرکز آمار ایران، این شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل (بهار 95) 94.6 درصد افزایش را ثبت کرده است.شاخص قیمت تولیدکننده محصولات ...

 • داخلی مطالب ویژه
 • خانه ملت

  آمار دقیقی از دامداری ها وجود ندارد

  ۹۲/۱۱/۱۳

 • ...یون کشاورزی، آب و منابع طبیعی، با بیان اینکه دولت آمار دقیقی از دامداری ها ندارد،گفت: دولت باید یارانه شیر را مستقیم به تولید کنندگان اختص...

 • داخلی
 • Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com