جستجوی "آمار دام سبک" در مطالب ITPNews.com

 • تعداد دام سبک کشور به ٦٠,١ میلیون رأس رسید

  ۹۸/۰۶/۱۰

 • ...">سبک موجود در بهره‌برداری‌های پرورش دهنده دام سبک کشور در مرداد ماه ١٣٩٨ با کاهش ٥,٣ درصدی نسبت به ماه قبل، به ٦٠.١ میلیون رأس رسی...

  ...سبت به ماه قبل، به ٦٠.١ میلیون رأس رسید.نتایج طرح آمارگیری اندازه‌گیری تغییرات ماهانه تعداد دام سبک، در مرد...

  ...>آمارگیری اندازه‌گیری تغییرات ماهانه تعداد دام سبک، در مرداد ماه ١٣٩٨ نشان می‌دهد که تعداد گوسفند و بره موجود در دامداری‌های کشــور ٤٣,٦ میلیون رأس و تعداد بز و بزغاله ١٦,٥ میلیون رأس بوده است که نسبت به ماه قبل به‌ترتیب  ٦ و ٣...

  ...٣,٦درصد کاهش یافته است.طبق یافته‌های دیگر این طرح آمارگیری، تعداد ٢٣٢ هزار رأس بره و ٢١٨ هزار رأس بزغاله در این ماه در بهره‌برداری‌های پرورش‌دهنده داخلی مطالب ویژه

 • ایرنا

  خراسان رضوی دارنده بیشترین دام سبک در کشور

  ۹۵/۰۵/۲۶

 • ...ی مجتهد افزود: این تعداد تولید گوشت قرمز و صادرات دام سبک را نیز در این استان در وضعیت مطلوب قرار داده است. وی با بیان اینکه در سال گذشته...

  ... است. وی با بیان اینکه در سال گذشته 180 هزار راس دام سبک از این استان صادر شده است، اظهار کرد: در سه ماه اول امسال 25 هزار راس

  ...ه است، اظهار کرد: در سه ماه اول امسال 25 هزار راس دام سبک از این استان به خارج از کشور صادر شد. وی گفت: پارسال 71 هزار تن گوشت قرمز در ای...

 • داخلی
 • Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com