جستجوی "آمار دام" در مطالب ITPNews.com

 • ایرنا

  خراسان رضوی دارنده بیشترین دام سبک در کشور

  ۹۵/۰۵/۲۶

 • ...ی مجتهد افزود: این تعداد تولید گوشت قرمز و صادرات دام سبک را نیز در این استان در وضعیت مطلوب قرار داده است. وی با بیان اینکه در سال گذشته 180 هزار راس دام سبک از این استان صادر شده است، اظهار کرد: در سه ماه اول امسال 25 هزار راس دام سبک از...

  ...ه است، اظهار کرد: در سه ماه اول امسال 25 هزار راس دام سبک از این استان به خارج از کشور صادر شد. وی گفت: پارسال 71 هزار تن گوشت قرمز در این استان تولید شد که معادل 8.81 ...

 • داخلی
 • ایرنا

  شمار گوسفندان در سال 94 به بیش از 47.9 میلیون راس رسید

  ۹۵/۰۳/۲۶

 • ...ورزی در جدول آماری دام سال 94 اعلام کرد: شمار گوسفندان کشور پارسال 47 میلیون و 931 هزار راس ثبت شد که از این رقم استان خراسان رضوی با سهم ...

  ...287 هزار راس و 328 هزار راس، سهم کمتر از یک درصدی آمار گوسفند ان

 • داخلی
 • Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com