جستجوی "آمار تولید مرغ" در مطالب ITPNews.com

 • اقتصاد آنلاین

  نگاهی به روند افزایشی تولید مرغ در جهان

  ۹۹/۰۶/۱۵

 • ...ass="highlight">تولید جهانی طیور، بزرگترین تولیدکنندۀ گوشت طیور در جهان است؛ پس از این کشور، چین، برزیل و روسیه قرار دارند. در زمینۀ تولید...

  ...این کشور، چین، برزیل و روسیه قرار دارند. در زمینۀ تولید تخم‌مرغ نیز چین با سهم 42درصدی از تولید جهانی، بزرگ...

  ...="highlight">مرغ نیز چین با سهم 42درصدی از تولید جهانی، بزرگترین تولیدکنندۀ تخم‌مرغ در جهان است. این...

  ...an class="highlight">تولید جهانی، بزرگترین تولیدکنندۀ تخم‌مرغ در جهان است. این کشور را ایالات متحده (با 7درصد) و هند (با 6درصد)

  ... کشور را ایالات متحده (با 7درصد) و هند (با 6درصد) تولید جهانی تعقیب می‌کنند. آسیا با بیش از 60درصد از تولید جهانی، قارۀ اول در

 • بین الملل مطالب ویژه
 • Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com