جستجوی "آلودگی انگلی مرغ" در مطالب ITPNews.com

 • بخش بین الملل ITPNews

  کشف آلودگی انگلی در مرغ ها با استفاده از یک سنسور کوچک

  ۹۹/۱۰/۱۲

 • ...span class="highlight">مرغداران برای تشخیص آلودگی انگلی در طیور، تیمی متشکل از حشره شناسان، کارشناسان کامپیوتر و بیولوژیست ها به سر...

  ...نه یاب زدند.در سال های اخیر، از آنجائیکه تشویق به مرغداری در فضای باز شده نگرانی ها بابت سلامت طیور بیشتر شده است. اگر چه این آزادی منجر به بالاتر رفتن کیفیت زندگی طیور ...

  ... می گردد اما طیور در چنین شرایطی بیشتر هم در معرض آلودگی انگلی قرار می گیرند. علاوه بر خسارات و ضررهای مالی که به سبب انگلی شدن مرغ ها و کمتر شدن تخم گذ

 • علمی مطالب ویژه
 • Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com