جستجوی "آلودگی انگلی" در مطالب ITPNews.com

  • بخش بین الملل ITPNews

    کشف آلودگی انگلی در مرغ ها با استفاده از یک سنسور کوچک

    ۹۹/۱۰/۱۲

  • ... برای تشخیص آلودگی انگلی در طیور، تیمی متشکل از حشره شناسان، کارشناسان کامپیوتر و بیولوژیست ها به سرپرستی Amy Murillo کارشناس و استاد حشره...

    ... می گردد اما طیور در چنین شرایطی بیشتر هم در معرض آلودگی انگلی قرار می گیرند. علاوه بر خسارات و ضررهای مالی که به سبب انگلی شدن مرغ ها و کمتر شدن تخم گذ

  • علمی مطالب ویژه
  • Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com