جستجوی "آفلاتوکسین" در مطالب ITPNews.com

 • بخش بین الملل ITPNews

  تدابیری برای کاهش تأثیرات سمی آفلاتوکسین ها بر روی جوجه های گوشتی

  ۹۸/۰۵/۱۴

 • ...ه تقویت سیستم ایمنی بدن در مرغ های گوشتی آلوده به آفلاتوکسین می گردد. محققین بر این باورند که افزودن پریبیوتیک ها به جیرۀ خوراک جوجه های گوشتی نیز منجر به ارتقاء ایمنی س...

  ...ی شود. یافته های این تحقیق اذعان دارد: "آلودگی به آفلاتوکسین ها از طریق خوراک نه تنها منجر به تضعیف واکنش سیستم ایمنی در جوجه های گوشتی می گردد بلکه رشد سلول های لنفاوی ...

 • بهداشت و بیماری مطالب ویژه
 • فارس

  استاندارد جدید آفلاتوکسین شیر تعیین می‌شود

  ۹۳/۰۳/۱۹

 • ...ر با بیان اینکه این سازمان و مؤسسه استاندارد برای آفلاتوکسین شیر استاندارد جدیدی تعیین می‌کنند، گفت: تمیز کردن مرغ توسط مغازه‌داران باعث بیماری می‌شود و م...

  ...از این استانداردی بر اساس کدکس اتحادیه اروپا برای آفلاتوکسین شیر اعلام شده بود که بنا به افزایش ضریب اطمینان سلامت استاندارد جدیدی برای آن تعیین می‌شود. معاون بهدا...

 • دامپزشکی
 • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com