جستجوی "آغاز مرغداری" در مطالب ITPNews.com

  • تسنیم

    میزان سرمایه لازم برای شروع مرغداری

    ۹۸/۰۶/۲۳

  • ...رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی گفت: یک واحد مرغداری ۲۰ هزار قطعه ای را در شرایط فعلی می‌توان با ۲ تا ۲.۵ میلیارد تومان خریداری یا احداث و  برای حداقل ۴ تا ۵ ن...

  • تحلیل مطالب ویژه
  • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com