جستجوی "آسیب پر" در مطالب ITPNews.com

  • آرشیو مقاله ITPNews

    پرهای آسیب دیده و ریزش پر

    ۹۵/۰۵/۰۹

  • ... تاثیر فاکتورهای زیادی باشد)، ممکن است ریزش پر یا آسیب دیده بودن آن بیانگر مشکلات دیگری در مرغداری باشد. مشکلات مربوط به پر در طیور را می توان به دو گروه تقسی...

  • مطالب ویژه آناتومی
  • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com